Wie is meplax?

Hout is onze tweede natuur

Meplax is een onafhankelijke leverancier van houten plaatmaterialen. We doen zelf de inkoop en hebben dus rechtstreeks contact met fabrikanten. Dankzij ons brede en diepe assortiment plaatmaterialen bieden we u altijd een oplossing op maat.

Hout is onze tweede natuur. Daarom zijn we zeer betrokken bij de toekomst van onze bronnen. Door uw plaatmaterialen bij Meplax te kopen, draagt u ook bij aan het behoud van de natuur.

Op deze site vindt u info over Meplax, ons complete productoverzicht en onze historie. Bovendien krijgt u antwoord op al uw vragen met betrekking tot houten plaatmaterialen. Dit is dé site op het gebied van houten plaatmaterialen. Als u iets wilt weten, bent u hier aan het juiste adres.

Wilt u ons persoonlijk spreken? Bel dan +31 (0)161 452950, of stuur ons uw vraag per email info@meplax.nl. Wij staan voor U klaar.

 

meplax is FSC®-gecertificeerd (FSC® C007942) en PEFC™-gecertificeerd (PEFC/30-31-297).

Vraag en antwoord

Meest gestelde vragen:

Waartoe dient de Europese houtverordening EUTR ?

Vanaf 3 maart 2013 geldt de Europese houtverordening (EUTR) die de handel in illegaal hout tegengaat. Iedereen die hout op de Europese markt brengt moet kunnen bewijzen uit welke bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

De verordening maakt onderscheid tussen marktdeelnemers (operator) en handelaren (trader).
Marktdeelnemers zijn degenen die hout of houtproducten voor het eerst op de markt brengen.
Handelaren zijn alle personen die hout of houtproducten op de markt verhandelen met uitzondering
van marktdeelnemers en consumenten (niet-commercieel). Handelaren moeten hun leveranciers en
afnemers administreren en vijf jaar archiveren i.v.m. de traceerbaarheid binnen de interne markt. De
verordening is van toepassing op een zeer breed scala aan hout en houten producten, waaronder
massieve houtproducten, houten vloeren, multiplex, houtpulp en papier. Gerecycleerde producten,
maar ook rotan, bamboe en bedrukt papier, zoals boeken, tijdschriften en kranten vallen
(momenteel) niet onder de verordening. De verordening is van toepassing op zowel ingevoerd als in
de EU geproduceerd hout en houtproducten.

De verordening bevat drie centrale verplichtingen voor marktdeelnemers:
1. Verbod op het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten van dergelijk
hout;
2. Toepassen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence) om zorg te dragen dat
er geen illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht; en
3. Handhaven en zelf of door toezichthoudende organisatie (monitoring organisations) op
gezette tijden evalueren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Het stelsel van zorgvuldigheidseisen dient:
1. Informatie te verschaffen over o.a. de houtsoort, land van herkomst (mogelijk op regio
niveau), hoeveelheid, naam en adres van de leverancier en klant en documentatie waaruit
blijkt dat het hout gekapt is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
2. Het risico te analyseren dat het hout illegaal gekapt is. Hiervoor kan o.a. van de volgende
criteria gebruik worden gemaakt:
a. Is het hout aantoonbaar legaal gekapt, is het gecontroleerd door een derde partij
(legaliteitsverklaring) of met certificaat voor duurzaam bosbeheer?
b. Komt er bij de houtsoort in kwestie veel illegale houtkap voor?
c. Komt illegale houtkap in het land (regio) van herkomst veel voor?
d. Is er sprake van UN of EU sancties op houtimport uit in het land van herkomst
eventueel als gevolg van een gewapend(e) conflict(en) in het betreffende land?
e. Hoe complex is de houtketen?
3. Mitigerende maatregelen te beschrijven bij constatering (hoge) risico´s. Denk hierbij aan
aanvullende informatie verschaffen of controle door een onafhankelijke derde partij.

Wat betekent FSC?

De Forest Stewardship Council is een internationale, onafhankelijke organisatie, in 1993 opgericht
door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en
bedrijven uit de bos- en houtsector. Om de bossen te beschermen tegen vernietiging en
onherstelbare aantasting stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor
duurzaam bosbeheer en certificering. Inmiddels heeft zij wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld
en tot nu toe 900 boscertificaten uitgereikt verspreid over 81 landen.
Gecertificeerd areaal FSC bos: 125.448.448 ha (april 2010).
Meer informatie: www.fscnl.org , www.fsc.org , www.fsc-info.org

Mag ik FSC-hout mengen met PEFC-hout ?

Ja dat mag. Houtverwerkende bedrijven, met name in de timmerindustrie en bouwsector, stellen deze vraag geregeld. PEFC heeft speciale regels voor het bijmengen van hout zonder PEFC certificaat om ervoor te zorgen dat geen hout uit illegale oogst wordt gebruikt. PEFC beschouwt FSC gecertificeerd hout hierin als een bewijs van laag risico op illegale herkomst. Daarom kan het, als ongecertificeerd hout, worden gebruikt om in een PEFC gecertificeerd product te worden verwerkt, wanneer er bijvoorbeeld niet voldoende PEFC hout beschikbaar is. Een timmerfabriek bijvoorbeeld, maakt kozijnen waarin 80% PEFC en 20% FSC gecertificeerd hout is verwerkt. De kozijnen kunnen worden verkocht als 80% PEFC gecertificeerd, waarbij ook het PEFC logo mag worden gebruikt. Meer informatie staat in bijgaand document (PEFC Mengen Hout)

Hoe moet Sterling OSB-Zero worden verwerkt ?

In bijgaande PDF Sterling OSB-Zero adviezen bij montage staan alle oplossingen. Mocht U nog aanvullende vragen hebben contacteer ons info@meplax.nl  of bel T +31 (0)161452950  

Waar kan ik meer informatie vinden over de EUTR ? (EU Timber Regulation)

Alles wat U moet weten over de EUTR staat op de nieuwe website van de Europese commissie.

Kijk snel op onderstaande link.

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_nl.htm 

LEES MEER MEEST GESTELDE VRAGEN >>

Wij helpen u graag met uw vragen

Kunt u uw vraag niet terugvinden in meest gestelde vragen, dan kunt u ons hier uw vraag stellen en zullen wij binnen 24 uur een reactie plaatsen.

Producten

Easy Primer G10

Easy Primer G10 Schilderklaar voor buiten

Mepla PaINT

Mepla PaINT Schilderklaar voor binnen

Berken

Berken triplex

Chili Pine TG2

Chili Pine TG2 / SE FSC (EUTR) constructie triplex