Verantwoord bosbeheer

Verantwoord bosbeheer en Meplax

Wij zijn ervan overtuigd dat je als ondernemer maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. In ons geval betekent dat de keuze voor hout dat op verantwoorde wijze is geproduceerd in duurzaam beheerde bossen. Alleen dat hout komt in aanmerking voor certificering en dat biedt onze klanten zekerheid. Meplax levert en distribueert momenteel een groot aantal gecertificeerde producten standaard of op aanvraag. We hebben het chain-of-custody certificaat van FSC & PEFC, onafhankelijk geaccrediteerd door Control Union

(FSC certificaat PDF)

(PEFC certificaat PDF)

Hieronder vindt u twee korte toelichtingen op de meest gebruikte certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer.

PEFC
Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringsysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringsystemen. Zij heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. Het biedt consumenten en andere afnemers zekerheid van duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden. Het PEFC werd oorspronkelijk opgezet om de belangen van 12 miljoen veelal kleine boseigenaren beter te kunnen behartigen. Inmiddels heeft het PEFC 34 ledenlanden uit zes continenten, waarvan 28 systemen zijn toegelaten tot PEFC. Verder zoeken grote certificeringsystemen als ATFS en MTCC aansluiting.
Gecertificeerd areaal PEFC bos: 226.801.276 ha (maart 2010).
Meer weten? Kijk op pefc.org of op pefcnederland.nl. Bekijk onderstaande film waarom zijn bossen belangrijk.

FSC®
De Forest Stewardship Council is een internationale, onafhankelijke organisatie, in 1993 opgericht door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector. Om de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting, stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer en certificering. Inmiddels heeft FSC® wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld en tot nu toe 900 boscertificaten uitgereikt verspreid over 81 landen.
Gecertificeerd areaal FSC® bos: 125.448.448 ha (april 2010).
Meer informatie vindt u op fsc.nl, fsc.org en fsc-info.org